KONTAKT

Kom. 69 36 31 234  Tel. 22 24 42 888, 22 28 96 006  Fax 22 40 69 444

poniedziałek ÷ piątek  10.00 ÷ 17.00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kodeks dobrych praktyk

Wstęp

 • Kodeks dobrych praktyk stanowi zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych SKLEPU, który dobrowolnie zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nie zastępuje on jednak obowiązujących przepisów prawa.
 • Działania objęte postanowieniami niniejszego kodeksu będą wykonywane przez SKLEP z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności oraz w poszanowaniu praw wszystkich Klientów i zasad uczciwej konkurencji.
 • Działania SKLEPU ukierunkowane są na utrzymanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji ze wszystkimi Klientami,  partnerami handlowymi oraz instytucjami.

SKLEP zobowiązuje się do:

 • bezwzględnego respektowania wszystkich przepisów prawa,
 • wybierania interpretacji prawa korzystnej dla konsumenta, w przypadku gdy przepisy są sformułowane w sposób niejednoznaczny,
 • stosowania wyłącznie uczciwych i zgodnych z dobrymi obyczajami praktyk rynkowych,
 • stosowania, w umowie z konsumentem, wyłącznie dozwolonych postanowień umownych, które nie naruszają jego interesów,
 • oferowania i sprzedawania jedynie tych produktów, które zostały dopuszczone do sprzedaży poprzez Internet, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • przedstawiania oferowanych produktów zgodnie z rzeczywistością za pomocą zdjęć i rysunków,
 • dokładania najwyższych starań w dbałości o ochronę danych osobowych konsumentów,
 • wypełniania swoich obowiązków w sposób i w zakresie nie budzącym wątpliwości i zastrzeżeń,
 • dokładania najwyższej staranności przy realizacji zamówień,
 • dbania o zaufanie konsumentów i ich zadowolenie z zakupów w naszym SKLEPIE,
 • udzielania odpowiedniej pomocy i wsparcia w składaniu zamówień,
 • rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec wszystkich Klientów i Kontrahentów,
 • stałego podnoszenia kompetencji w celu zapewnienia obsługi sprzedaży na najwyższym poziome,
 • wydawania tylko towaru nowego, oryginalnego i bez wad,
 • przekazywania zainteresowanym wszelkich informacji bez zbędnej zwłoki,
 • polubownego rozwiązywania wszystkich kontrowersyjnych spraw na styku z konsumentem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl