JAK OCENIAJĄ NAS INNI
Jeżeli jesteś naszym Gościem lub Klientem oceń nasz SKLEP
Zaznacz ocenę, a dowiesz się, co sądzą o nas inni.
KONTAKT
 
poniedziałek - piątek 10 - 17
 
Prawo do rękojmi
 • Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli zakupiony w SKLEPIE towar nie jest zgodny z umową i posiada:
  - wadę fizyczną - nie posiada właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć,
  - wadę prawną - jest obciążony prawem osoby trzeciej.
 • Okres obowiązywania rękojmi, dla towarów zakupionych w SKLEPIE, co do zasady wynosi 2 lata.
 • W sytuacji wystąpienia wad konsument może złożyć do SKLEPU reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:
  - naprawy towaru,
  - obniżenia ceny towaru,
  - wymiany towaru na nowy,
  - odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.
 • SKLEP może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie w ramach przesłanek dozwolonych prawem.
 • SKLEP odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada została stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania konsumentowi.
 • Reklamację na niezgodność towaru z umową można złożyć listownie i/lub drogą elektroniczną na adres:
  - EuroEden.PL 01-496 Warszawa ul. Gustawa Morcinka 8 lok. 10,
  - e-mail: euroeden@euroeden.pl,
  - kom. +48 69 363 1234, tel. +48 22 24 42 888, faks +48 22 40 69 444.
 • W reklamacji należy wskazać rozbieżności pomiędzy zamówionym, a otrzymanym towarem (nazwa, typ, model) oraz podać numer zamówienia i numer faktury VAT.
 • SKLEP rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 • W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia, reklamację uznaje się rozpatrzoną na korzyść konsumenta.
 • Stanowisko SKLEPU odnośnie do złożonej reklamacji przesyłane jest listownie i/lub drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres pocztowy i e-mail.
 • W wyniku uznania reklamacji konsument jest zobowiązany przesłać reklamowany towar, na własny koszt, pod wskazany przez SKLEP adres, który podany jest w zwrotnym piśmie i/lub e-mailu.
 • W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo do:
  - naprawy, na kost SKLEPU, zakupionego towaru,
  - zwrot części kosztów zakupu w wyniku uzyskanej obniżki ceny towaru,
  - otrzymania, na koszt SKLEPU, towaru zgodnego ze złożonym zamówieniem, jeżeli SKLEP dysponuje jeszcze zamówionym towarem oraz zwrot kosztów przesyłki zareklamowanego towaru. Termin realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez SKLEP zareklamowanego towaru,
  - zwrotu przedpłaty na poczet realizacji złożonego zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli SKLEP nie dysponuje już zamówionym towarem oraz kosztów przesyłki zareklamowanego towaru. Należne środki SKLEP zwróci konsumentowi w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez SKLEP zareklamowanego towaru.
 • Wady towarów niepełnowartościowych wykazane są w ich opisie i nie podlegają reklamacji z tytułu rękojmi.
 • SKLEP ponosi koszty zwrotu zareklamowanego towaru.
 • SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl