Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EuroEden.PL

§1
Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy EuroEden.PL, zwany dalej SKLEPEM, prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Prawnym właścicielem SKLEPU jest firma, o której mowa w zakładce O firmie.
 • Sposoby porozumiewania się ze SKLEPEM: listownie, e-mailem, telefonicznie.
 • Dane teleadresowe SKLEPU znajdują się w zakładce Kontakt.
 • SKLEP prowadzi sprzedaż na odległość użytkowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Oferta SKLEPU jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 • Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klientem SKLEPU może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z siedzibą na terenie Polski.
 • Dla połączeń telefonicznych ze SKLEPEM obowiązuje tylko standardowa opłata zgodna ze stawkami operatora, z którego usług korzysta klient.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2
Wymagania systemowe dla klientów SKLEPU

 • Do poprawnego wyświetlania zawartości stron SKLEPU należy używać aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym.
 • Oprogramowanie SKLEPU zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer.
 • Transmisje danych w zakresie zamówień, rejestracji i logowania oraz wychodzących ze SKLEPU wiadomości e-mail chroniona jest zaawansowanym certyfikatem SSL.

§3
Przedmiot zamówienia

 • Przedmiot zamówienia stanowią towary dostępne na stronach SKLEPU. Są one wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Ceny towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny te są wiążące z chwilą złożenia zamówienia.
 • Wszystkie towary pochodzą z oficjalnej, polskie dystrybucji, są oryginalnymi, fabrycznie zapakowanymi wyrobami i posiadają gwarancję producenta.
 • Poddostawcami SKLEPU są firmy - hurtownie zarejestrowane w Polsce i prowadzące działalność gospodarczą na jej terenie.

§4
Składanie zamówień

 • Zamówienia można składać przez całą dobę każdego dnia tygodnia i roku.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania zamówień znajdują się w zakładce Jak kupować.
 • Dopuszcza się się chwilową blokadę stron SKLEPU niezbędną do zaktualizowania jego bazy danych.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy zamówionego produktu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia stosownym e-mailem.
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero z chwilą potwierdzenia przez SKLEP przyjęcia zamówienia do realizacji.

§5
Płatności

 • Obowiązującą w SKLEPIE formą płatności jest polecenie przelewu w wersji elektronicznej lub papierowej w polskiej walucie. Stanowi on przedpłatę na poczet realizacji złożonego zamówienia.
 • Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin licząc od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie przez SKLEP złożonego zamówienia do realizacji.
 • Łączną cenę brutto zamówienia stanowi: Wartość zamówionych towarów plus Koszt dostawy.
 • Numer konta bankowego SKLEPU, na które należy wpłacić przedpłatę, podawany jest w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

§6
Dokument sprzedaży

 • Dla każdego sfinalizowanego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży  - faktura VAT.
 • Dokument sprzedaży przekazywany jest klientowi drogą elektroniczną.
 • Dokument sprzedaży należy przechowywać do czasu upływu terminu gwarancji.

§7
Sposób dostawy

 • Wysyłka przesyłek z zamówionym towarem odbywa się każdego dnia tygodnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawy realizowane są z reguły w terminie 2÷3 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach do 5 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym SKLEPU.
 • Transport przesyłek może być realizowany poprzez następujące firmy: UPC, DPD, DHL, DB, SCHENKER, FEDEX, POCZTA POLSKA.

§8
Prawo do gwarancji

 • Gwarancję stanowi tryb reklamacji za wady fizyczne, oferowany przez producentów i dystrybutorów.
 • Więcej informacji o obowiązkach gwaranta znajduje się w zakładce Gwarancja producenta.

§9
Prawo do rękojmi

 • Rękojmie stanowi tryb reklamacji za wady fizyczne i prawne, za które odpowiada SKLEP.
 • Więcej informacji o reklamacji na niezgodność towaru z umową znajduje się w zakładce Prawo do rękojmi.
 • SKLEP zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 §10
Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient SKLEPU będący Konsumentem, na zasadach wynikających z przepisów prawa, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy*.
 • Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Odstąpienie od umowy.

 §11
Prawo odstąpienia od umowy

 • Administratorem danych osobowych jest właściciel SKLEPU.
 • Każdy konsument podaj swoje dane osobowe dobrowolnie.
 • Wszystkie dane osobowe i teleadresowe konsumentów znajdujące się w bazie SKLEPU chronione są licencjonowanymi programami przed dostępem do nich osób trzecich.
 • Dane osobowe i teleadresowe konsumentów udostępniane są wyłącznie osobom biorącym udział w przyjmowaniu i realizacji zamówień oraz dostarczających paczki z towarem.
 • Baza informacji SKLEPU jest ujęta w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: numer księgi 138528.
 • Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka prywatności.
 • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od SKLEPU materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 • Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 §12
Własność intelektualna

 • Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej SKLEPU są chronione, w tym zdjęcia i opisy towaru oraz pozostałe treści.
 • Bez pisemnej zgody SKLEPU zabrania się wykorzystywania w części lub w całości materiałów publikowanych na stronie internetowej SKLEPU. Ich udostępnienie może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą SKLEPU.

§13
Postanowienia końcowe

 • W SKLEPIE mają zastosowanie dobrowolne jego zobowiązania, które mają poprawić relacje z klientami. znajdują się one w Kodeksie dobrych praktyk.
 • Każdy konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępnych dla tych procedur.

§14
Pliki cookie

 • Witryna SKLEPU przechowuje pliki cookie na komputerach klientów w celu utrzymania ich sesji po wejściu na jego stronę.
 • Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Pliki cookie.

§15
Wejście w życie Regulaminu i jego zmian

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej SKLEPU.
 • Regulamin może zostać zmieniony, a jego postanowienia mają wyłącznie zastosowanie dla zamówień złożonych po terminie wprowadzonych zmian.
 • Wszystkie zamówienia przyjęte przez SKLEP do realizacji przed dniem zmian postanowień Regulaminu są realizowane na podstawie obowiązującej wtedy jego wersji.

*Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz.827 z późniejszymi zmianami)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl