O firmie


Firma
EuroEden.pl Janusz Sobczyk
 
jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod nr 464375.

REGON 141309780           NIP 522-116-54-23

Adres firmy: 01-496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 8 lok. 10
(adres ten nie jest adresem biura/sklepu).

Firma jest prawnym właścicielem SKLEPU internetowego EuroEden.PL funkcjonującego od 2008 roku.
 
SKLEP znajduje się pod adresem strony internetowej https://euroeden.pl.
 
Baza informacji o klientach SKLEPU jest ujęta w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: numer księgi 138528.

Jeżeli chcesz wysłać faks, maila lub połączność się z obsługą SKLEPU, wejdź do zakładki "Kontakt".

Transmisję danych w zakresie składania zamówień, rejestracji i logowania, chroniona jest zaawansowanym certyfikatem SSL
(ang. Secure Socket Layer). Wtedy w oknie przeglądarki pojawia się zielona kłódka, a adres SKLEPU zmienia się z
http://euroeden.pl na https://euroeden.pl/.

SSL