Polityka prywatności

Wstęp
ο Niniejsza "Polityka prywatności" określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy EuroEden.pl prowadzony pod adresem http://euroeden.pl, dalej zwany SKLEPEM.
ο SKLEP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z jego witryny i dokonywania w nim zakupów.
ο Uzyskane dane osobowe SKLEP wykorzystuje tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia i dostawy.
ο Podmiotem odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest firma, o której mowa w zakładce O firmie.
Dane zbierane podczas rejestracji
ο Korzystanie z niektórych funkcji SKLEPU wymagają zarejestrowanie się poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła jakie będzie używane.
Dane zbierane podczas składania zamówienia
ο Procedura składania zamówienia w SKLEPIE określa informacje, które należy podać dla jego realizacji. Są to:
dla osób fizycznych - imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektroniczne e-mail, a jeżeli adres dostawy jest inny niż adres osoby zamawiającej: imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru i adres miejsca dostawy,
dla osób prawnych (firm) - imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, NIP, adres firmy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektroniczne e-mail, a jeżeli adres dostawy jest inny niż adres firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru i adres miejsca dostawy.
Dane zbierane podczas płatności
ο Podczas płatności przelewem SKLEP wchodzi w posiadanie Państwa numerów kont bankowych, które przechowywane są w historii konta bankowym SKLEPU.
ο Potwierdzenia dokonanej płatności w formie wydruku wykorzystywane są dla potrzeb księgowych.
Dane zbierane podczas kontaktów ze sklepem
ο Podczas korespondecji ze SKLEPEM i kontaktem z jego obsługą możecie Panstwo udostępnić: adresy poczty elektronicznej e-mail oraz numery faksów lub telefonów nie podanych w trakcie składania zamówienia.
Wykorzystywania danych osobowych
ο Informacje podane przez Państwo podczas rejestracji służą tylko do logowania się w systemie SKLEPU. 
ο Adresy mailowe służą do prowadzenia z Państwem korespondecji w zakresie realizacji poszczególnych etapów zamówienia oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
ο Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i umożliwia otrzymywanie pocztą elektroniczną e-mail informacji o nowościach i promocjach ukazujących się na stronie SKLEPU. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez rezygnację z subskrypcji Newslettera.
ο Państwa dane bilingowe SKLEP udostępnia swoim Partnerom handlowym i firmom kurierskim.
ο Państwa dane bilingowe, pozwalają poprawnie wystawić dokument sprzedaży zamówionych produktów.
ο Dane bilingowe, wskazanego przez Państwo, adresu dostawy stanowią podstawę do wystawienia dokumentów wysyłkowych paczek z zamówionymi produktami.
ο SKLEP, na każde Państwa żądanie, poinformuje o zakresie, celach przetwarzania, odbiorcach danych oraz innych wymaganych prawem informacjach.
Zmiany i usuwanie danych osobowych
ο Zalogowanie się do systemu SKLEPU umożliwia wprowadzanie zmian lub usunięcia danych osobowych podanych podczas rejestracji.
Danych osobowych i teleadresowych użytych na potrzeby złożenia zamówienia nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią dokumentów sprzedaży i przewozowych będących podstawą do wysłania paczek z zamówionymi produktami.
Zabezpieczenia danych osobowych
ο Wszystkie dane osobowe i teleadresowe znajduące się w bazie SKLEPU są zabezpieczone licencjonowanym programem i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim nie biorącym udziału w przyjmowaniu oraz realizacji zamówień i dostaw.
ο Komunikacja z serwerem SKLEPU jest zabezpieczona poprzez jej zaszyfrowanie odpowiednim protokółem, uniemożliwiającym dostęp do transmitowanych informacji.
ο W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą tego wymagały odrębne przepisy, istnieje możliwość udostępnienia zgromadzonych informacji organom kontrolnym lub ścigania.
Kontakt
ο Sposób porozumieniwania się z firmą przechowującą i przetwarzająca dane osobowe i teleadresowe określony jest w zakładce Kontakt.