Regulamin

Informacje ogólne
ο Sklep internetowy EuroEden.pl zwany dalej SKLEPEM dostępny jest pod adresem http://euroeden.pl.
ο Prawnym właścicielem SKLEPU jest firma, o której mowa w zakładce O firmie.
ο Dane teleadresowe SKLEPU znajdują się w zakładce Kontakt.
ο SKLEP prowadzi sprzedaż użytkowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odległość.
ο Oferta SKLEPU jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
ο Klientem SKLEPU może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Polski.
ο Sposoby porozumiewania się SKLEPU z Konsumentem: listownie; maliem; telefonicznie.
ο Konsumentów obowiązuje tylko standardowa opłata za połączenia ze SKLEPEM, tzn. opłata zgodna ze stawką operatora, z którego usług korzysta Konsument.
Wymagania systemowe dla Klientów SKLEPU
ο Do poprawnego wyświetlania zawartości SKLEPU należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym.
ο Oprogramowanie SKLEPU zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 7.
ο Transmisję danych w zakresie zamówień, rejestracji i logowania oraz wiadomości e-mail wychodzących ze SKLEPU chroniona jest zaawansowanym certyfikatem SSL.
Przedmiot zamówienia
ο Przedmiot zamówienia stanowią towary dostępne na stronie SKLEPU.
ο Ceny towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny te są wiążące z chwilą złożenia zamówienia.
ο Wszystkie towary pochodzą z polskiej dystrybucji, są oryginale i fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte gwarancją producenta.
ο Poddostawcami SKLEPU są firmy wskazane z zakładce Partnerzy handlowi.
Składanie zamówienia
ο Witryna SKLEPU umożliwia składanie zamówień przez całą dobę, każdego dnia tygodnia i roku.
ο Dopuszcza się chwilową blokadę stron SKLEPU niezbędną do zaktualizowania bazy danych.
ο Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania zamówień znajdują się w zakładce Jak zamawiać.
Formy płatności
ο Obowiązującą w SKLEPIE formą płatności jest przelew bankowy w walucie polskiej. Stanowi on przedpłatę na poczet realizacji złożonego zamówienia.
 ο Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin licząc od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie przez SKLEP złożonego zamówienia do realizacji.
ο Łączną cenę brutto zamówienia stanowi: Wartość zamówionych towarów plus Koszty dostawy.
ο Numer konta bankowego SKLEPU podawany jest w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
Dokument sprzedaży
ο Dla każdego towaru zakupionego w SKLEPIE wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT.
ο Dokument sprzedaży przekazywany jest klientowi drogą elektroniczną.
ο Dokument sprzedaży należy przechowywać do czasu upływu terminu gwarancji.
Sposób dostawy
ο Wysyłka paczek odbywa się każdego dnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
ο Dostawy realizowane są w terminie 2 do 5 dni roboczych licząc od daty wpływu przedpłaty na konto SKLEPU.
ο Transport do Konsumenta realizowany jest poprzez następujące firmy: UPC, DPD, DHL, DB SCHENKER, FEDEX.
Prawo do gwarancji
ο Gwarancję stanowi tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów.
ο Więcej informacji o obowiązkach gwaranta znajduje się w zakładce Gwarancja producenta.
Prawo do rękojmi
ο Towary oferowane w SKLEPIE objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością za wady fizyczne lub wady prawne sprzedanych produktów.
ο Więcej informacji o reklamacji na niezgodność towaru z umową znajduje się w zakładce Prawo do rękojmi.
Prawo do odstąpienia od umowy
ο Konsument będący klientem SKLEPU, na zasadach wynikających z przepisów prawa, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy*.
ο Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Odstąpienie od umowy.
Zabezpieczenia danych osobowych
ο Każdy Konsument podaje swoje dane dobrowolnie. 
ο Wszystkie dane osobowe i teleadresowe znajdujące się w bazie SKLEPU są zabezpieczone licencjonowanym programem. Udostępnia się je tylko osobom biorącym udziału w przyjmowaniu zamówień i realizacji dostaw.
ο Administratorem danych osobowych jest firma, będącą właścicielem sklepu.
ο Baza informacji o Konsumentach SKLEPU jest ujęta w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: numer księgi 138528.
ο Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Polityka prywatności.
Pliki cookie
ο Witryna SKLEPU przechowuje pliki cookies na komputerach Konsumentów w celu utrzymania ich sesji po wejściu na jego stronę.
ο Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Pliki cookie.
Postanowienia końcowe
  W SKLEPIE mają zastosowanie dobrowolne jego zobowiązania, które znajdują się w Kodeksie dobrych praktyk.
ο Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępnych do tych procedur.
ο Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
* Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.